BOBdriving: Privacybeleid(1.0)

Dit is het Privacybeleid van BOBdriving, Aarlenstraat 51a, 1040 Brussel, België

Wie zal uw gegevens verwerken?

De beheerder van uw gegevens is de aanbieder en de chauffeur, indien van toepassing, die door u wordt geboekt voor de transportdiensten (de aanbieder en de chauffeur verder aangeduid als “Data Controller”). U kunt elke gegevensbeheerder bereiken op zijn of haar geregistreerde adres of op het e-mailadres info@bobdriving.com.


Waarom worden uw gegevens verwerkt, welke persoonlijke gegevens zijn er bij betrokken en wat zijn de juridische redenen?

Als BOBdriving verwerken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden:

  1. Het verstrekken van de Boekingsdiensten: Om te voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u krachtens de Gebruiksvoorwaarden. Dit omvat de verplichting om u als gebruiker te verbinden met BOBdriving, om de BOBdriving-partner met u te verbinden de gebruiker en een betaling van BOBdriving namens u over te dragen aan zijn partner, om u meldingen te sturen volgens uw instellingen. Dit is de uitvoering van het contract tussen u en ons. Voor dit doel kunnen we uw gegevens gebruiken die u aan ons hebt verstrekt of die u in de toekomst zult verstrekken door de Booking Services te bestellen of te gebruiken.
  2. Om nieuwsbrieven te sturen: Als u zich hebt geabonneerd op een nieuwsbrief, sturen we u zo nu en dan een nieuwsbrief over onze Booking Services om uw bestelling te kunnen uitvoeren. Als u zich hebt geregistreerd op de Site en u niet hebt geweigerd nieuwsbrieven over onze Booking Services te ontvangen, kunnen we u zo nu en dan een dergelijke nieuwsbrief sturen omdat dit ons legitieme belang is.
    U kunt nieuwsbrieven op elk gewenst moment afwijzen, zoals hieronder wordt beschreven. Als we u expliciet vragen of u onze nieuwsbrief wilt ontvangen en u uw interesse niet bevestigt, beschouwen we deze als een weigering om de nieuwsbrief te verwerken en sturen we u geen nieuwsbrieven.
  3. Om onze rechten te beschermen: We kunnen uw informatie moeten verwerken om onze rechten te kunnen claimen of beschermen. Een dergelijk doel is ons legitieme belang en we kunnen uw informatie die u aan ons hebt verstrekt of in de toekomst zal verstrekken gebruiken door de Booking Services te bestellen of te
    gebruiken.
  4. Om onze Booking Services, Transport Services en de Site te promoten: Als u een beoordeling van de Booking Services, Transport Service of de Site indient, kunnen we de persoonlijke informatie in een dergelijke review verwerken om onze Booking Services, Transport Service en de Site te promoten. Een dergelijk doel is ons legitieme belang.

De chauffeur verwerkt uw gegevens:
A) Om u de Transport Service te bieden: Dat is een uitvoering van een contract tussen u en de chauffeur. Voor dit doel kan de chauffeur uw gegevens gebruiken die u aan ons of aan de chauffeur hebt verstrekt of die u in de toekomst zult verstrekken, voor zover dit nodig is voor de Transport Service en de verwerking ervan.
B) Om de rechten van de chauffeur te beschermen: Bestuurders moeten mogelijk uw informatie verwerken om hun rechten op te eisen of te beschermen. Een dergelijk doel is hun rechtmatige belang en de chauffeur kan uw informatie gebruiken die u aan ons of aan de chauffeur hebt verstrekt of die u in de toekomst zult verstrekken door de Booking Services of Transport Services te bestellen of te gebruiken.
Als u tijdens de Transportdiensten persoonlijke informatie aan de chauffeur verstrekt, kan de chauffeur deze verder verwerken zoals overeengekomen tussen u en de chauffeur.


Hoe lang zullen wij of de chauffeur uw gegevens
verwerken?

Gegevens volgens alinea (1) en (A) – het verlenen van diensten – zullen worden verwerkt voor de duur van uw registratie.
Gegevens volgens alinea (2) – het verzenden van nieuwsbrieven – worden verwerkt totdat u het ontvangen van nieuwsbrieven weigert.
Gegevens volgens alinea (3), (4) en (B) – bescherming van de rechten van onze chauffeur en promotie van onze diensten – zullen worden verwerkt totdat het legitieme belang aanhoudt.